Εκτύπωση

Laptop - Tablet feed

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ LAPTOP-TABLET  ΜΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  Η Τιμολόγηση γίνεται χωρίς Φ.Π.Α. 'Αρθρο 39α,

  (ΠΡΟΎΠΌΘΕΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΦΜ)